Lấy Lại Mật Khẩu

Hãy chắc chắn trước khi thực hiện lấy lại mật khẩu bạn đã add Email vào trước đó bằng cách đăng nhập vào acc và /email add (email của bạn lần)

1. Đầu tiên hãy vào Email và Tạo Gửi Một Lá Thư Có Định Dạng Như Sau:

NickName: Điền Nick Cần Reset Mật Khẩu(Vd: JeroGamingYTB)

Email: Email Mà Bạn Đã Set Cho Nick Của Bạn

Tôi Viết Lá Thư Này Mong Admin Reset Mật Khẩu Giúp Tôi Xin Trân Thành Cảm Ơn!

Và Gửi Về Địa Chỉ Gmail: [email protected]

2. Bạn đợi tầm 3 phút sau đó check Email và lấy password