Cách Vào Server

Cách tham gia máy chủ MineWar

VÔ Player ->
Chọn Friends

:)))

Đầu tiên bạn hãy vào Play (Chơi) ➔ Friends (Bạn Bè) ➔ Thêm Server Name: MineWar Ip minewarnw.tk Port 25565 vào phầnSave (Lưu) ➔ Sau đó ấn Ấn Vào Máy Chủ Vừa ADD (Xong)
Tiếp theo bạn hãy đăng kí vào máy chủ bằng cách /register (mật khẩu bạn muốn)  (mật khẩu bạn muốn) ➔ Sau đó đăng nhập lần nữa bằng cách /login (mật khẩu bạn đã đăng kí) là thành công rồi ^^