Bảo Vệ Tài Khoản

Hãy chắc chắn trước khi thực hiện đăng nhập mật khẩu

1. Đầu tiên Bạn /gmail (gmail của bạn) (mật khẩu login)

Nếu điền sai mật khẩu login và gmail bạn sẽ không reset được mật khẩu

2. Bạn đợi tầm 3 phút sau đó check Email Để Biết Thông Tin