Thông Báo

 • Server Reset All Đảo Bắt Đầu Vào Ngày Mai
 • Để Đền Bù Server Sẽ Tặng 100 đến 120 Point Cho Mỗi Người
 • Server Change Name MineWar -> war of ambition (WOAM)
 • Update Rank Bản Mới Sẽ Có Rank Như Sau:
 • WarFarmer, WarHero, WarHelper, WarKing, WarDonate, WarVIP, WarCreator
 • Rank VIP:
 • WarVIP-I, WarVIP-II , WarVIP-III, WarVIP-IV
 • Update Máy farm cho Menber Mới tạo đảo sẽ ra nhiều quặng hơn
 • Server Thêm Skill: FastMiner, KingOFBlock, PickaxeLeveling Để Biết Rõ Các Tính Năng Này Hãy Tham Gia Server Sau UPdate Nhé!
 • Update Tái Sinh: Khi Đào Sẽ Nhận Đươc 1 đến 2 Tim.
 • Hệ Thống Công Ty Giúp Bạn Mở Một Công Ty Lớn Và Quan Trọng Vào Sự Đầu Tư Cho Công Ty Bạn Có thể Nhận Lại Được Nguồn Thu Nhập.
 • Fix Lỗi Ngân Hàng War OF AMbition Sẽ Tăng Lợi Nhuận Nhiều Hơn
  • IP: play.woamvn.tk
  • Port: 19132

Write comment

 • (will not be published)