CUỘC ĐUA TOP LAND

Thể Lệ Cuộc Thi:

• Hãy Mua Một Vùng Đất Và Xây Nó Thêm Một Ngôi Làng Lúa…

• ai Có đất to nhất và đẹp nhất sẽ là người chiến thắng

• Phần Thưởng Sẽ Nhận Được Từ TuanYT Owner Server Hoặc JeroGamingYT Owner Server

Phần Thưởng Cuộc Thi:

• Top1: 1000 Coin Và 50m Money

• Top2: 500 Coin Và 25m Money

• Top3: 250 Coin Và 18m Money

Chú Ý: Do Phần Thưởng Cuộc Thi Khá Lớn Nên Không Có Giải Khuyến Khích!

IP: minewarnw.tk

Port: 25565

Write comment

  • (will not be published)